Podotherapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen, wanneer dit het geval is worden de kosten niet verrekend met het eigen risico.

Naast podotherapeutische voetzorg verricht de podotherapeut ook diabetes screeningen voor het bepalen van een zorgprofiel. Diabetes screeningen worden vergoed vanuit de basisverzekering indien er aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  • De patiënt loopt een risico op het krijgen van wonden;
  • Er is door een podotherapeut een zorgprofiel en een individueel behandelplan vastgesteld.

* Wij proberen er voor te zorgen dat de informatie op deze pagina zo betrouwbaar en actueel mogelijk blijft, echter zijn de vergoedingen die binnen dit overzicht staan onderhevig aan verandering.

**Aan deze tekst en het overzicht van vergoedingen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u volledige zekerheid wilt over het bedrag dat door uw verzekeraar wordt vergoed verzoeken wij u om contact op te nemen met uw verzekeraar.