Wat is?

Wanneer er sprake is van Mortonse neuralgie bevindt zich een verdikking in een van de gevoelszenuwen tussen de tenen. Deze verdikking komt tot stand wanneer een van deze gevoelszenuwen geïrriteerd raakt. Door deze irritatie vormt zich op deze plek meer zenuwweefsel. Aangezien het gaat om een gevoelszenuw blijft de motorische werking in de voet onaangetast, alleen het gevoel in de voet wordt aangetast.

Symptomen

Wanneer u last heeft van Mortonse neuralgie kunt u de volgende symptomen ervaren:

  • Pijn die zich bevindt onder de bal van de voet (deze pijn kan uitstralen naar de tenen)
  • Toenemende pijn bij het belasten van de voet
  • Toenemende pijn bij het dragen van te strak schoeisel
  • Verlies van gevoel, doof gevoel of tintelingen in de tenen
  • Ontlasten van de voet vermindert de pijn

Oorzaak

Mortonse neuralgie ontstaat wanneer een van de gevoelszenuwen bekneld en/of bekneld raakt. Het is niet altijd even duidelijk hoe de beknelling tot stand is gekomen, echter wordt dit vaak in verband gebracht met een standafwijking zoals platvoeten, spreidvoeten of holvoeten. In sommige gevallen is er sprake van direct letsel aan de zenuw.

Wat kunt u zelf doen?

Behandeling