Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/ overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Betaling

 1. Onze nota’s worden verzorgd door Infomedics. De kosten die voortvloeien uit een (para) medische behandeling en/of vertrekking worden door infomedics.nl bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.
 2. Het nota bedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Infomedics te zijn bijgeschreven.
 3. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is Infomedics gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
 4. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag aan Infomedics te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding in te dienen bij uw eigen zorgverzekeringsmaatschappij. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken. Voor patiënten met diabetes mellitus gelden deels andere voorwaarden, omdat de vergoeding uit de basisverzekering rechtstreeks door de podotherapeut gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar.
 5. Opmerkingen of klachten over de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website https://www.infomedics.nl/
  Wij adviseren de patiënt om de polisvoorwaarden van zijn of haar zorgverzekering goed te raadplegen.

 

Restitutie

 1. De podotherapeut heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Hiermee verplicht de podotherapeut zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Er kan echter geen garantie worden gegeven over het effect van de therapie. Onvoldoende resultaat geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
 2. Aanpassingen van zolen/orthese binnen de 2 maanden (of tot de eerste controle afspraak) na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.

 

Annulering

 1. Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
 2. Indien een opdracht door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.

 

Klachten

 1. Mochten er klachten zijn, dienen deze allereerst met de behandelde podotherapeut te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht.
 2. Indien geen overeenstemming wordt bereikt tussen u en de podotherapeut kunt u uw klacht voorleggen aan de Patiënten Adviescommissie van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

 

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze algemene voorwaarden, dan kunt u ons bereiken via de volgende gegevens:

Professional Podotherapie

www.professionalpodotherapie.nl

info@professionalpodotherapie.nl

085-0290556

Onze specialisten staan voor u klaar

Neem contact op of Maak een afspraak