Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt verstrekt op uw
verzoek. Op alle opdrachten/ overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Betaling

 1. Onze nota’s worden verzorgd door infomedics. De kosten die voorvloeien uit een (para) medische
  behandeling en/of vertrekking worden door infomedics.nl bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke
  vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.
 2. Het nota bedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van infomedics te zijn
  bijgeschreven.
 3. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is infomedics
  gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten
  die hieruit voorvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
 4. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de
  infomedics te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding in te dienen bij uw eigen
  zorgverzekeringsmaatschappij. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In
  de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken. Voor
  patiënten met diabetes mellitus gelden deels andere voorwaarden, omdat de vergoeding uit de
  basisverzekering rechtstreeks door de podotherapeut gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar.
 5. Opmerkingen of klachten over de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum
  indienen, bij voorkeur op de website https://www.infomedics.nl/
  Wij adviseren de patiënt om de polisvoorwaarden van zijn of haar zorgverzekering goed te raadplegen.

 

Restitutie

 1. De podotherapeut heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Hiermee verplicht
  de podotherapeut zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Er kan echter geen garantie worden
  gegeven over het effect van de therapie. Onvoldoende resultaat geeft geen recht op restitutie of
  vrijstelling van betaling.
 2. Aanpassingen van zolen/orthese binnen de 2 maanden (of tot de eerste controle afspraak) na
  aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.

 

Annulering

 1. Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voeren geannuleerd of
  verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
 2. Indien een opdracht door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de
  podotherapeut aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.

 

Klachten

 1. Mochten er klachten zijn, dienen deze allereerst met de behandelde podotherapeut te worden besproken
  en zal er een oplossing worden gezocht.
 2. Indien geen overeenstemming wordt bereikt tussen u en de podotherapeut kunt u uw klacht voorleggen
  aan de Patiënten Adviescommissie van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

 

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze algemene voorwaarden, dan kunt u ons bereiken via de volgende gegevens:

Professional Podotherapie
www.professionalpodotherapie.nl
info@professionalpodotherapie.nl
085-0290556

Onze specialisten staan voor u klaar

Neem contact op of Maak een afspraak